Photo by <a href="https://unsplash.com/@hussanamir?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Hussan Amir</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/water-digger?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
VELKOMMEN TIL HAVNEMUDRING AS

Våre tjenester

Havnemudring AS ble opprettet i 2002, med tilbud om mudring av småbåthavner.
I løpet av få år, ble tjenestene utvidet til legging av vann- og avløpsledning, utlegg av moringer, flytebrygger og ellers det som måtte høre med til sjø- og båtliv.
Med vår base i Åsenfjord, kan vi være behjelpelig med oppdrag langs hele Trondheimsfjorden.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Noen av våre kunder

SØRHEIM MASKIN AS